Home

Jižní afrika obyvatelstvo

Obyvatelstvo. Afrika je kolébkou lidstva. Celý příběh začíná, (jižní Afrika), před 35 tisíci lety je doložena důlní činnost (těžba kamene v údolí Nilu), před 30 až 14 tisíci let již pěstoval rostliny a lovil ryby. Před 12 tisíci lety už zakládal stálá sídla a. OBYVATELSTVO AFRIKY. DEMOGRAFICKÉ POMĚRY. K roku 2005 měla Afrika 924 milionů obyvatel, tj. asi 15 % světové populace. Roku 2003 měla Afrika 885 milionů obyvatel, roku 2025 bude mít 1,3 miliardy obyvatel a roku 2050 1,9 miliardy obyvatel. · jižní Afrika..... 50 · západní. Jihoafrická republika, zkráceně JAR (též Republika Jižní Afrika nebo Jižní Afrika) je jeden z Označení barevný je používáno pro obyvatelstvo míšeného bantuského, khoiského a evropského původu. Samotní barevní se tomuto označení vyhýbají Jižní Afrika. Obecné: Originální název: Republic of South Africa: Český název: Jihoafrická republika: Obyvatelstvo: Počet obyvatel (2006): 44 187 637: Hustota zalidnění: 36 obyv./km 2 : Národnostní složení: Zulové 20 %, Khosové 18 %, Tswanové 9 %. Afrikánci 9 %. Jižní Súdán - v roce 2011 se odtrhnul od Súdánu. Obyvatelstvo Afriky (6) A) Počet obyvatel Afriky. Afrika má dnes 1.1 miliardy obyvatel (2013 - přesně 1100 milionů obyvatel - World Population Data Sheet), je to druhý nejlidnatější světadíl. Nicméně má méně obyvatel než Indie, přestože je 10x větš

Jižní Afrika je middle-příjmu, nově se na trhu s vydatnými dodávky přírodních zdrojů, i-rozvinuté finanční, právní, komunikací, energetiky a dopravy; burze cenných papírů, který je 17. největší na světě, a moderní infrastruktura, efektivní distribuci zboží do velkých městských centrech po celém regionu Obecné: Originální název: Republic of South Africa Český název: Jihoafrická republika Užívaný název: Jižní Afrika Anglický název: South Africa Rozloha: 1 219 912 km 2 Poloha: 17°-33° v. d. a 22°-34° j. š. Využití plochy: 10 % orná půda, 67 % pastviny, 7 % lesy, 16 % ostatn

Od roku 1948 byl v Jižní Africe realizován politický systém zvaný apartheid, podle něhož bělošské obyvatelstvo mělo žít odděleně od ostatního obyvatelstva. Země navzdory silnému mezinárodnímu odporu proti této politice stále hospodářsky prosperovala, hlavně díky svým obrovským nerostným zdrojům a strategické poloze Pro Jihoafrickou republiku se používá zkratka JAR a také název Republika Jižní Afrika. Vzhledem k velkému počtu úředních jazyků má Jihoafrická republika více oficiálních názvů. reklama . Obyvatelstvo a náboženství. - V Jižní Americe - oblast kolem města uenos Aires Původní obyvatelstvo - Indiáni - obyvatelé severoamerického kontinentu - Eskymáci - Inuité, obyvatelé severních částí: Kanada, rónské, Aljaška - Inkové - Jižní Amerika - andské státy, stará kultur Download JIŽNÍ AMERIKA - OBYVATELSTVO Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace . Více . ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Jižní Afrika - chudé státy. Do této části počítáme Angolu, Malawi, Mosambik, Zambii, Zimbabwe, Lesotho a Svazijsko. Černošské obyvatelstvo tvoří 76,1% populace, běloši 12,8%, zbytek tvoří míšenci a Asiaté. Původ přistěhovalého obyvatelstva je pestrý

Afrika je nejteplejší světadíl. Rovníková oblast je pravou tropickou zónou s horkým a vlhkým podnebím po celý rok. Subtropické podnebí je jen na malé části jižní a severní Afriky. Obyvatelstvo -afriku můžeme. 1.3. Obyvatelstvo Jižní Afrika je jedna z nejhustěji obydlených oblastí kontinentu. V regionu žijí Hamité, Kojsanové a Bantuové, na Madagaskaru Malgašové. Nalezneme zde kmeny Sanů a Hotentotů. 1.4. Současné problémy Doby kolonialismu nesporně poznamenaly vývoj všech států. Dnes jsou hlavním Obyvatelstvo Afriky jsou převážně černoši. Zimbabwe a Jihoafrická republika si udržují malé, ale významné menšiny bělochů a Asiatů. Státy v severní Africe mají arabské většiny. Afrika je domovem celé škály různých náboženských skupin

Obyvatelstvo Afriky - Afrika online

Obyvatelstvo •Velmi řídce osídlená •Na Sahaře méně než 1% obyvatel • Nejhustěji osídleny Jižní Afrika •Jižní Afrika leží v tropickém suchém podnebném pásu • Od jihu jsou zde savany, polopouště a pouště Obyvatelstvo je převážně negroidní rasy (černoši). Střední Afrika má mnoho ložisek nerostných surovin. JIŽNÍ AFRIKA. K Jižní Africe náležejí státy ležící jižně od 10° jižní šířky. Na severu jsou savany, které k jihu přecházejí v polopoušť. Tečou tu velké řeky - zambezi a Orange (Oranje). Jihoafrická. obyvatelstvo: historie a politika: ZPĚT: Jižní Afrika. Lonely Planet (průvodce) Mapa Jižní Afriky: Aktuální počasí.

Ke každému názvu etnické skupiny přiřaďte název konkrétního afrického etnika a místa jeho výskytu. U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny Namibie (Namibia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí, statistiky shromážděné CIA USA (World factbook) že Jižní Afrika se dohodly na ukončení své správy v souladu s OSN mírový plán pro celého regionu. Afrika - obyvatelstvo - prezentace (.pdf) Evropa - přírodní podmínky - pracovní list (.pdf) Jižní Amerika - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf) Severní Amerika - klima a přírodní regiony - test (.pdf Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak

Video: Obyvatelstvo Afriky - zemepis

Jihoafrická republika - Wikipedi

Jihoafrická republika Aktuálně

Zeměpisné rekordy Jižní Ameriky III

  1. Zeměpis :: Gymnázium K
  2. Afrika - Zvířata v Afric
  3. Afrika - zemepis.co
  4. Afrika - regiony a státy Geografický we
  5. Jižní Afrika
  6. Obyvatelstvo - Afrika — testi

Namibie (Namibia): Podrobné informace o zemi, fotografie

  1. Zeměpis - Špitálnikov
  2. Zeměpis - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Populární: